Opcije pristupačnosti Pristupačnost
MENU

O djelatniku

Ivana Beljo, univ. spec. oec., v. pred.

Zvanje:
viši predavač
Funkcija:

Prodekan za nastavu

Kabinet:
Ured prodekana za nastavu/III
Konzultacije:

Ponedjeljak 10:00 - 11:00

Nastava

diplomski

prijediplomski

Životopis

Ivana Beljo rođena je 1983. godine u Šibeniku gdje je završila osnovnu školu i Gimnaziju Antuna Vrančića.  Diplomirala je 2008. godine na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu - Matematički odsjek. 2020. godine završila je poslijediplomski specijalistički studij pri Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Dobitnica je državne stipendije za posebno nadarene studente. Posjeduje niz certifikata Hrvatskog instituta iz područja bankarstva.

Od 2008. godine do 2015. godine radila je u Jadranskoj banci d.d. u Direkciji kontrole rizika i bila voditelj Službe kreditnog rizika te na Veleučilištu u Šibeniku kao vanjski suradnik. Na Veleučilištu u Šibeniku je zaposlena od 2015. godine, a od 2017. do kraja 2019. godine obnašala je dužnost pročelnice Prometnog odjela Veleučilišta u Šibeniku. U prosincu 2019. godine izabrana je za prodekanicu za nastavu Veleučilišta u Šibeniku.

U cilju osobnog usavršavanja u više je navrata bila na znanstvenom i stručnom usavršavanju u zemlji i inozemstvu.  

Objavljuje znanstvene i stručne radove iz područja matematike, ekonomije i statistike te aktivno sudjeluje u istraživačkim projektima Veleučilišta u Šibeniku te projektima suradnje s gospodarstvom.

Nagrade i priznanja

Dobitnica je nagrade Veleučilišta u Šibeniku za izvrsnost u znanstveno-istraživačkom radu za akademsku godinu 2021./2022.

Profesionalni interesi i članstva

Članica je Hrvatskog matematičkoga društva, Hrvatskog društva za operacijska istraživanja te Hrvatskog statističkog društva.

MENU